• ÚVOD
 • SLUŽBY
      -  Sazba, zlom
      -  Skenování
      -  Grafika
      -  Nátisk elektronický
      -  Ostatní
 • CENÍKY
 • MÉDIA, OVLADAČE
 • Nastavení osvitu
 • POPTÁVKY
 • RÁDCI
 • REFERENCE
 • O FIRMĚ, KONTAKT

 •  
 • OSTATNÍ

  1. GRAFICKÁ ÚPRAVA
  Zajistíme buď vlastními silami, anebo spoluprací s externím grafikem.

  2. FOTOGRAF
  Zprostředkujeme služby profesionálního fotografa – veškeré druhy fotografií, archiv.

  3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TISKU
  Doporučíme vaši zakázku některé z kvalitních, a přesto levných tiskáren, s nimiž jsme již úspěšně spolupracovali.

  4. ARCHIVACE DAT
  Veškerá data komplexně zpracovávaných zakázek (tj. vč. zlomu) bezplatně archivujeme na CD-R; tento archiv zůstává v TypoTextu. Papírovou dokumentaci zakázky (korektury, imprimatur atp.) archivujeme v rámci záruční doby 2 roky; zákazník má po tuto dobu právo do ní nahlédnout.

  5. DUPLIKACE CD
  Zduplikujeme vaše data, popř. nahrajeme na CD-R veškerá data vaší zakázky, kterou jsme zpracovali.

  6. JINÉ
  Jako součást zlomu můžeme vytvořit elektronickou cestou rejstřík a obsah. Můžeme definitivní, vykorigovaný text ze zlomového dokumentu vyexportovat a dodat ve formátech DOC (TXT, 602). Můžeme poskytnout i další, zde nespecifikované služby v rámci předmětu našeho podnikání.