Orientační ceník služeb
Skenování obrázků B8 (6x9 cm) A7 (7x10) B7 (9x12) A6 (10x15) B6 (13x18) A5 (15x21) B5 (18x25) A4 (21x30) B4 (25x35) A3 (30x42)
čtyřbarvotisk 300 dpi 225 250 275 300 340 380 455 530 690 850
černobílá autotypie 300 dpi 110 125 137 150 170 190 230 265 345 425
pérovka 1200 dpi 140 160 180 200 225 250 300 350 455 560
duplex 300 dpi 165 188 205 225 255 285 345 398 518 638
Ceny včetně základní úpravy a oříznutí; vícepráce a speciální požadavky
se účtují hodinovou sazbou 480 Kč
Přepis textu podle rukopisu za 1000 liter
Základní taxa 12 Kč; příplatky za cizí jazyky: 20 % slovenština, angličtina, němčina, španělština; 30 % francouzština, italština; 50 % ruština;
příplatek za nekvalitní či špatně čitelný rukopis 10 %
Zlom – základní ceny za stránku (neperiodické publikace) podle obtížnosti a formátu A6 (10x15) B6 (13x18) A5 (15x21) B5 (18x25) A4 (21x30) B4 (25x35)
jednoduchý, 1barevný, minimum grafiky 32 36 40 56 64 72
jednodušší, 4barevný, málo grafiky (tabulek) 40 45 50 70 80 90
složitější, barevný, více grafiky (tabulek), cizojazyčný 52 59 65 91 104 117
složité, barevné, grafika, tabulky, vědecká sazba, vzorce… 68 77 85 119 136 153
Ceny včetně veškerých korektur; vícepráce (např. nutná úprava dodaného rukopisu) se účtují hodinovou sazbou 360 Kč
Technická redakce se účtuje hodinovou sazbou 200 Kč, grafická úprava hodinovou sazbou 240 Kč
Finální výstup formou PDF nebo PostScript dokumentů
Zahrnuje vygenerování souborů, ověření správnosti a záznam na elektronické médium
hodinovou taxou 360 Kč, anebo dohodnutou částkou za stránku nebo za celou práci
Nátisk digitální (z dat – PDF, PS) podle formátu A5 (15x21) A4 (21x30) A3 (30x42)
interní (tj. u kompletně zhotovované zakázky) 150 250 400
externí (zákazníkem dodaná data) 200 300 500
Ostatní práce podle dohody
Uvedené ceny jsou základní a výchozí pro konkrétní jednání o konkrétní zakázce. Umožňují slevy množstevní nebo speciální ceny při dlouhodobé spolupráci.
Pokud se v ceníku neorientujete nebo chcete co nejpřesněji vypočítat cenu konkrétní zakázky, neváhejte nás kontaktovat
e-mailem typotext@idg.cz nebo telefonicky 222 361 868 (popřípadě 222 361 869). Uveďte o poptávané zakázce co nejvíce přesných kalkulačních údajů.